Bạn muốn gửi bài viết lên BigoHerbal.Com?

  • Các bài viết hay sẽ được ban quản trị lựa chọn và đăng tải lên trang chủ
  • Tất cả bài viết đều có phần giới thiệu tác giả và được chia sẻ rộng rãi.
  • Ban quản trị có thể sẽ chỉnh sửa bài viết để có nội dung tốt và phù hợp nhất với nội dung của Bigoherbal.com
  • Bạn có thể viết về bất cứ chủ đề gì trong danh mục của Bigoherbal.com
  • Bạn có thể trở thành cộng tác viên lâu dài của Bigoherbal.com

Nếu bạn đã sẵn sàng chỉ cần đọc mấy yêu cầu nhỏ sau:

  • Bài viết phải có tiêu đề rõ ràng và có phần tóm tắt nội dung bài viết. Tiêu đề không lớn hơn 70 ký tự và phần tóm tắt không lớn hơn 160 ký tự
  • Bài viết phải có độ dài ít nhất 300 chữ và nên có ảnh minh hoạ.
  • Tuân thủ theo các nguyên tắc chính tả, đặt dấu câu và xuống dòng.
  • Bài viết chưa từng được đăng ở bất cứ đâu, hình ảnh không chứa watermark.
  • Bài viết không chứa nội dung phản động, khiêu khích trái với thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam